TILSKUDSREGLER

DM efterår/forår: 0 kr.
Landsdelshold til DM vil få deres indskud betalt af DGI (Hovedskydning).

Begrundelsen for tilskuddet er, at DGI Østjylland Skydning ønsker at landsdelen er repræsenteret med hold ved DM, også når det er på Sjælland.

Ungdomstilskud (børn og juniorer) til foreningerne/ Aktivitetstilskud: 0 kr.
Beløbet for ungdomstilskud vil i 2019 være 25.000 kr.
Tilskuddet fordeles mellem foreningerne.

Formålet med dette tilskud er at fremme aktiviteten på ungdomssiden i de enkelte foreninger.

Foreningsudvikling 35.000 kr.
Der er igen her i 2019 afsat midler til 5 foreninger. Forløbet kører hen over 4-6 måneder.
Når forløbet er endt, vil der være et tilskud til foreningen til igangsættelse af nye aktiviteter eller små anskaffelser, der understøtter disse aktiviteter.
Foreningsudviklingspakken indeholder:
· 12 timers konsulentbistand på hjemmebane
· Træner 1 uddannelse for 2 personer
· Hjælpetrænerkursus for 2 personer
· Juniorskyttekursus for 1 person
· Forberedende juniorskyttekursus
· 10 stk. skyttebøger
· Midler til selvvalgt aktivitet, op til 2.200 kr.

Formålet med tilskud til udvikling af skytteforeningerne er at understøtte tiltag, der dels fastholder eksisterende medlemmer, dels tiltrækker nye målgrupper og dels har fokus på ungdom.

Skole DM i skydning: 10.000 kr.
Der er et tilskud på 125 kr. pr. hold fra DGI landsplan og 75 kr. fra DGI Østjylland Skydning.

Baggrunden for dette tilskud er støtte til at rekruttere flere ungdomsskytter.

Tilskud til Samsø 3.000 kr.
Der ydes et tilskud til transport til Samsø Skytteforening på kr. 3.000.

ANSØGNING VEDR. LÅN

Kære skytteforeninger

Skydebaneforeningen Danmark ønsker at gøre det mere enkelt for foreningerne at søge om rådgivning, lån og tilskud.

Derfor ændres proceduren, så fremgangsmåden fremover fungerer således:

Ansøgning om rådgivning:

Foreningen sender mail til sbu@skydebaneforeningen.dk med angivelse af projekt/problem og kontaktoplysninger. Rådgivningsteamet og skydebaneudvalget behandler løbende ansøgninger.

DGI konsulenten i landsdelen orienteres om ansøgning og inddrages og inviteres hvor det findes relevant.

Ansøgning om tilskud og lån:

For at få lån og tilskud kontaktes Skydebaneforeningen Danmark på tlf. 76656700/administration. Skydebaneforeningen Danmark fremsender efter telefonisk samtale, skema til foreningen og vejleder om udfyldelsen.

DIF OG DGI FORENINGSPULJE

Som forening kan du søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. 1. marts åbnede puljen for ansøgninger for 2019.

Du kan læse mere og søge om økonomisk støtte her

REGNSKAB OG BUDGET

INFOBREV FRA FORMANDEN

SIKKERHEDSREGLER

Du skal overholde Sikkerhedsbestemmelserne som skytte i DGI – uanset alder, niveau og valg af skytteforening.

Du kan læse mere om sikkerhedsreglerne her

ANSØG OM LÅN OG TILSKUD

Foreninger kan søge om tilskud og lån til nybyggeri og renovering af skydebaner. For at en forening kan søge om tilskud og lån til renovering, skal Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til ventilation være etableret

Læs mere om hvordan din forening får lån eller tilskud

SKYTTEBOGEN

Skyttebogen indeholder alle opdaterede regler for at deltage i konkurrencer og turneringer i DGI Skydning. – Læs den her

SÅDAN BLIVER DU KLASSIFICERET SOM SKYTTE