BUDGET

TILSKUDSREGLER

DM efterår/forår: 0 kr.
Landsdelshold til DM vil få deres indskud betalt af DGI (Hovedskydning).

Begrundelsen for tilskuddet er, at DGI Østjylland Skydning ønsker at landsdelen er repræsenteret med hold ved DM, også når det er på Sjælland.

Ungdomstilskud (børn og juniorer) til foreningerne/ Aktivitetstilskud: 0 kr.
Beløbet for ungdomstilskud vil i 2019 være 25.000 kr.
Tilskuddet fordeles mellem foreningerne.

Formålet med dette tilskud er at fremme aktiviteten på ungdomssiden i de enkelte foreninger.

Foreningsudvikling 35.000 kr.
Der er igen her i 2019 afsat midler til 5 foreninger. Forløbet kører hen over 4-6 måneder.
Når forløbet er endt, vil der være et tilskud til foreningen til igangsættelse af nye aktiviteter eller små anskaffelser, der understøtter disse aktiviteter.
Foreningsudviklingspakken indeholder:
· 12 timers konsulentbistand på hjemmebane
· Træner 1 uddannelse for 2 personer
· Hjælpetrænerkursus for 2 personer
· Juniorskyttekursus for 1 person
· Forberedende juniorskyttekursus
· 10 stk. skyttebøger
· Midler til selvvalgt aktivitet, op til 2.200 kr.

Formålet med tilskud til udvikling af skytteforeningerne er at understøtte tiltag, der dels fastholder eksisterende medlemmer, dels tiltrækker nye målgrupper og dels har fokus på ungdom.

Skole DM i skydning: 10.000 kr.
Der er et tilskud på 125 kr. pr. hold fra DGI landsplan og 75 kr. fra DGI Østjylland Skydning.

Baggrunden for dette tilskud er støtte til at rekruttere flere ungdomsskytter.

Tilskud til Samsø 3.000 kr.
Der ydes et tilskud til transport til Samsø Skytteforening på kr. 3.000.

ANSØGNING VEDR. LÅN

Vær opmærksom på, at ansøgningsskemaer skal udfyldes af jeres lokale skydeudvalg og skyttekonsulent inden det fremsendes til skydebaneudvalget. Sæt derfor tid af til denne del af processen og undersøg, hvornår der afholdes møder i skydeudvalget i jeres landsdel.

Mødedatoer og ansøgningsfrister for skydebaneudvalget i 2018 :
1. møde afholdes den 26.02.2018         ansøgningsfrist den 08.02.2018
2. møde afholdes den 19.04.2018         ansøgningsfrist den 02.04.2018
3. møde afholdes den 06.09.2018        ansøgningsfrist den 13.08.2018
4. møde afholdes den 17.11.2018          ansøgningsfrist den 29.10.2018

Ansøgningerne bliver behandlet individuelt
Ved afgørelse om bevilling af tilskud og lån lægges der vægt på, hvilke overvejelser foreningen har gjort sig, i forhold til, hvad forbedringerne skal medføre i realiserbare mål, med henblik på øget anvendelse af faciliteterne.
Der er særligt fokus på udvikling af de strategiske felter; samarbejde, synlighed, brugere, drift og facilitetsudvikling.
Det er afgørende for bevilling af tilskud og lån, at ansøgere inddrager DGI’s lokale konsulenter.
Det skal tydeligt fremgå af ansøgningen, hvordan skydebanen er sikret fremadrettet i forhold til leje/ejerforhold og i forhold til miljøgodkendelse, således at investering af de bevilgede midler er sikret bedst muligt.

Fra og med 12.februar 2016 pålægges alle nye sager renteberegning. Det betyder, at alle lån bevilget efter 12.februar 2016 tillægges en mindre rente. Rentesatsen er fast i lånets løbetid og rentetilskrivningen sker en gang årligt. Rentesatsen fastlægges årligt på årets sidste bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark. For 2016 er rentesatsen 2%.

Hent ansøgningsskema tilskud og lån

DIF OG DGI FORENINGSPULJE

Som forening kan du søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio. kr. 1. marts åbnede puljen for ansøgninger for 2019.

Du kan læse mere og søge om økonomisk støtte her

SIKKERHEDSREGLER

Du skal overholde Sikkerhedsbestemmelserne som skytte i DGI – uanset alder, niveau og valg af skytteforening.

Du kan læse mere om sikkerhedsreglerne her

ANSØG OM LÅN OG TILSKUD

Foreninger kan søge om tilskud og lån til nybyggeri og renovering af skydebaner. For at en forening kan søge om tilskud og lån til renovering, skal Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til ventilation være etableret

Læs mere om hvordan din forening får lån eller tilskud

SKYTTEBOGEN

Skyttebogen indeholder alle opdaterede regler for at deltage i konkurrencer og turneringer i DGI Skydning. – Læs den her

SÅDAN BLIVER DU KLASSIFICERET SOM SKYTTE