Så er der mandagsnyheder fra DGI Østjylland Skydning, som denne gang omhandler:
bueskydning, Airsoft og info om digital indberetning af våbeneftersyn.

Læs mere om:

Online netværksmøde i bueskydning
Overvejer din forening at tilbyde bueskydning eller kommer du fra en bueklub, som gerne vil udvikle klubbens træningstilbud til glæde for jeres bueskytte medlemmer?
Hvis ja, så bør du tage en lille time ud af din kalender og få tips og inspiration ved DGI buenetværksmødet, som foregår online.
Se mere her

Airsoft tiltrækker nye unge skytter
Har i mod og lyst til nye målgrupper i jeres forening, så er Airsoft challenge en suveræn mulighed. Kontakt vores skyttekonsulent Bjarke Nordentoft på bjarke.nordentoft@dgi.dk og han hjælper jer på rette vej.
Link til Video og generel Airsoft info
Info om digital indberetning af våbeneftersyn
Digital indberetning af våbeneftersyn blev skudt i gang oktober 2020 og de kendte papirskemaer er derfor påbegyndt udfasning. Våbenkonsulenternes indberetning af eftersynsrapporter overgår til en digital indberetning og våbenkonsulenterne skal fremadrettet ikke indsende våbeneftersynsskemaerne til DGI Skydning, men i stedet udføre eftersyns indberetningen digitalt. Den digitale indberetning vil som førhen tilgå DGI Skydning og STG (Sikkerhed og Teknik).
Det var alt for denne gang – rigtig god dag til jer alle 🙂