Så er der mandagsnyheder fra DGI Østjylland Skydning, som denne gang omhandler:
Nye coronarestriktioner og fortolkninger samt info om runde 2 i vinterturnering i pistol.

Læs mere om:

Retningslinier fra DGI Skydning
Læs her

Fortolkning af Corona restriktioner

På DGI Østjyllands skydnings årsmøde d. 24/10 2020 blev der stillet flere spørgsmål om, hvordan de seneste Corona restriktioner skal fortolkes.

Derudover henvises til DGI´s hjemmeside, hvor der er anbefalinger pr. idrætsgren
DGI’s anbefalinger – læs dem her

Jeg deltog i lørdags i det landsdækkende årsmøde i Vingsted, hvor jeg stillede nogle opfølgende spørgsmål:

  • Skal reglerne fortolkes således, at det er muligt at være 10 skytter inkl. hjælpere på banen, mens der også må være 10 personer i klublokalet, selvom skytterne skal gå igennem klublokalet, når de er færdige med skydning? – Svaret var ja, hvis der er lavet en afgrænsning i klublokalet med enten kegler, snor eller lignende og hvor der er en afstand på 1 meter til de personer, der sidder i klublokalet.
  • Er det muligt at være mere end 10 personer i klublokalet? – Svaret er ja. Der må zoneopdeles i klublokalet. Der skal dog være 2 meter mellem hver zone, og der skal være 4m2 til hver person. Dvs. hvis der er 10 personer, skal lokalet/zonen være minimum 40 m2.

På vegne af DGI Østjyllands PUV

Karin Riis, formand

Vinterturnering 2. runde Pistol

  1. runde i vinterturneringen afholdes stadig i Ry-Emborg Skytteforening.

De seneste Corona restriktioner betyder følgende:

  • Der kan max. skyde 7 skytter på hver skydetid
  • Skytter, som skal skyde begge discipliner, STD og Luftpistol SKAL booke begge skydetider i DIREKTE FORLÆNGELSE af hinanden
  • Skytterne SKAL møde op og gå ind præcis 10 minutter før skydetid
  • Skytterne SKAL forlade skydestedet STRAKS efter end skydning
  • BK/JUN/FRI skytter, som har hjælper med på banen under skydning, SKAL booke skydetid ved henvendelse til PUV.

På vegne af DGI Østjyllands PUV

Karin Riis, formand

Det var alt for denne gang – rigtig god dag til jer alle 🙂