TILSKUDSREGLER

ANSØGNING VEDR. LÅN

Kære skytteforeninger

Skydebaneforeningen Danmark ønsker at gøre det mere enkelt for foreningerne at søge om rådgivning, lån og tilskud.

Derfor ændres proceduren, så fremgangsmåden fremover fungerer således:

Ansøgning om rådgivning:

Foreningen sender mail til sbu@skydebaneforeningen.dk med angivelse af projekt/problem og kontaktoplysninger. Rådgivningsteamet og skydebaneudvalget behandler løbende ansøgninger.

DGI konsulenten i landsdelen orienteres om ansøgning og inddrages og inviteres hvor det findes relevant.

Ansøgning om tilskud og lån:

For at få lån og tilskud kontaktes Skydebaneforeningen Danmark på tlf. 76656700/administration. Skydebaneforeningen Danmark fremsender efter telefonisk samtale, skema til foreningen og vejleder om udfyldelsen.

DIF OG DGI FORENINGSPULJE

Som forening kan du søge økonomisk støtte i DIF og DGI’s foreningspulje, som hvert år uddeler ca. 44 mio.

Du kan læse mere og søge om økonomisk støtte her

Læs her om DGI Østjyllands egne tilskudsmuligheder
Tilskudsmuligheder i DGI Østjylland

SIKKERHEDSREGLER

Du skal overholde Sikkerhedsbestemmelserne som skytte i DGI – uanset alder, niveau og valg af skytteforening.

Du kan læse mere om sikkerhedsreglerne her

ANSØG OM LÅN OG TILSKUD

Foreninger kan søge om tilskud og lån til nybyggeri og renovering af skydebaner. For at en forening kan søge om tilskud og lån til renovering, skal Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger til ventilation være etableret

Læs mere om hvordan din forening får lån eller tilskud

SKYTTEBOGEN

Skyttebogen indeholder alle opdaterede regler for at deltage i konkurrencer og turneringer i DGI Skydning. – Læs den her

SÅDAN BLIVER DU KLASSIFICERET SOM SKYTTE

VÅBENKONSULENTER

Våbenkonsulenter – se listen her

Terrænskydeledere

Terrænskydeledere – opdateret 2022