VEDTÆGTER DGI ØSTJYLLAND

DGI Østjyllands Vedtægter kan altid findes i opdateret version via dette link:

DGI Østjyllands Vedtægter

FORRETNINGSORDEN FOR DGI ØSTJYLLAND SKYDNING

FORRETNINGSORDEN FOR PISTOLUDVALGET (PUV)

FORRETNINGSORDEN FOR RIFFELUDVALGET (RUV)