Aktivitetsledelsen

Bjarke Havmand Nordentoft
Skyttekonsulent

Telefon: 2128 7751
Email: bjarke.nordentoft@dgi.dk

Helle Bluhm
Skyttekoordinator

Pistoludvalg

Lotte Boserup
Medlem
Ketty Thomsen
Medlem
Allan Andersen
Medlem
Arny Jensen
Medlem

Riffeludvalg

KAP ansvarlig

Bjarne Dam Nielsen